JeugdSportPas

Omschrijving

JeugdSportPas is een sportkennismakingsproject. Basisscholen en sportverenigingen zorgen er samen voor dat kinderen uit het basisonderwijs kennis kunnen maken met diverse takken van sport. Tevens komen kinderen in contact met de cultuur van sportverenigingen, zonder direct lid te hoeven worden van een sportvereniging.

Doelgroep

Geschikt voor alle groepen van de basisschool.

Doel

Kinderen stimuleren te gaan sporten en hen middels deze sportoriëntatie nu, of later, een bewuste sportkeuze te laten maken.

Inhoud

Binnen de JeugdSportPas wordt met twee modellen gewerkt.

Model 1: Introductielessen op school
Per periode worden op school in twee sporten introductielessen gehouden. Na de introductielessen kunnen de kinderen zich inschrijven voor vier kennismakingslessen bij de vereniging. De introductieles wordt verzorgd door een groepsleerkracht, vakleerkracht of de sportvereniging zelf. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de lesbrieven van Sportservice Noord-Holland. Voordeel van dit model is dat alle kinderen kennis maken met de sport, niemand uitgezonderd. Ook schrijven kinderen zich vaker met een vriendje of vriendinnetje in.


Model 2: Zonder introductielessen op school
Op school krijgen de kinderen per periode informatie over het sportaanbod en wordt hen verteld hoe ze zich kunnen inschrijven. De kinderen volgen dus vier kennismakingslessen bij de vereniging, zonder eerst een introductieles op school te hebben gehad. Voordeel van dit model is dat kinderen veelal uit een groter sportaanbod kunnen kiezen.
 

Looptijd

Gemiddeld worden per schooljaar vier JeugdSportPas periodes aangeboden, doorgaans tussen de schoolvakanties in. Per periode kunnen kinderen zich inschrijven voor de sport(en) van hun keuze.

Extra informatie

De JeugdSportPas draait op alle regiokantoren van Sportservice Noord-Holland.
Om de administratieve taken te verminderen kan gebruik worden gemaakt van de JSP-applicatie. Via deze webapplicatie kunnen kinderen zich via een regionale of gemeentelijke JSP-website inschrijven voor de JeugdSportPas en verloopt de bevestiging van inschrijving, betaling en informatie over de introductielessen geheel digitaal.
Geschikt voor alle groepen van de basisschool. Gemeenten bepalen, veelal in overleg met de scholen, voor welke groepen ze de JeugdSportPas willen aanbieden binnen hun eigen gemeente.

Meer informatie

Hubert Habers
Louise Davidscarre 1
2042 LZ Zandvoort
023-5734679