IK Lekker fit!?

Omschrijving

IK Lekker fit!? is een totaalprogramma dat zich richt op beweging, voeding en gezonde keuzes. Het programma bestaat uit implementatie van het lespakket Lekker Fit!, een pr-traject en extra activiteiten in en rond de basisschool. IK Lekker fit!? is een initiatief van Zilveren Kruis Achmea, Hartstichting en Arko Sportsmedia. Sportservice Noord-Holland verzorgt de provinciale coördinatie in samenwerking met vier GGD’s.

 

Doelgroep

Basisschoolleerlingen en hun ouders

Doel

Kinderen en hun ouders bewust maken van een gezonde leefstijl met een positieve boodschap, om daarmee bewegingsarmoede en een ongezonde leefstijl tegen te gaan.

Inhoud

Lesmethode
De methode Lekker fit! is een lespakket voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. De nadruk van het pakket ligt op fit zijn. De leerlingen gaan in de klas aan de slag met theorie en praktijklessen over gezond eten, bewegen en het maken van gezonde keuzes, die binnen de bestaande vakken (gym, natuur en verzorging) kunnen worden ingepast.

Bredere aanpak
Via het programma IK lekker Fit!? wordt naast de lesmethode extra ondersteuning geboden aan de scholen, bijvoorbeeld bij het opstellen van gezond schoolbeleid, afname van een fittest en het aanbieden van extra workshops voeding en bewegen. Hiervoor stelt Zilveren kruis Achmea een werkbudget beschikbaar.

Samenwerkingsverband
IK Lekker fit!? wordt geïmplementeerd in samenwerking met GGD, sportservicebureaus en diëtistengroepen. Op deze manier staat ‘IK Lekker fit!?’ garant voor een duurzame, breed gedragen, beleidsmatige ondersteuning én een helpende hand bij de uitvoering.

IK Lekker fit-events
Elk jaar wordt er samen met Zilveren Kruis Achmea een IK Lekker fit-event georganiseerd.
In 2011 was dat de Grootste Gymles om aandacht te vragen voor het belang van goed bewegingsonderwijs.
In 2012 sprongen bijna 65.000 leerlingen naar het Nederlands record Touwtjespringen, om zo het buiten spelen extra te promoten.
In 2013 werd de Nationale sportweek benut, om de kinderen en hun ouders in verschillende gemeenten kennis te laten maken met de lokale sportverenigingen.

Extra informatie

IK Lekker fit!? is in 2010 in Noord-Holland van start gegaan in 5 gemeenten en 35 scholen. Inmiddels nemen 16 gemeenten en 104 scholen deel.

Download de Nieuwsbrief schooljaar 2013-2014

 

Een leerling over IK Lekker Fit!?:
"Door IK Lekker fit!? leren we hoe je fit kan blijven. We hebben op school smoothies gemaakt, dat was heel leuk. Ik heb ze zelfs een paar keer thuis gemaakt"

Directeur van een school:
“Ik kan het elke school aanraden dit samen met ouders op te pakken. Gewichtstoename en te weinig lichaamsbeweging is een landelijk probleem. Het is prachtig als dergelijke initiatieven door ouders, leerkrachten en de schoolleiding gezamenlijk gedragen wordt.”
 

Meer informatie

Annelijn de Ligt
023-205 50 20