Beweegkriebels

Omschrijving

Sportservice Noord-Holland geeft professionals ideeën, tips en informatie om aantrekkelijke bewegingsactiviteiten uit te kunnen voeren voor baby’s, dreumesen en peuters. De deelnemers leren hoe zij kinderen van 0 tot 4 kunnen begeleiden om zo een basis te leggen voor een optimale motorische ontwikkeling. Tijdens de training wordt op praktische wijze aandacht besteed aan: het plezier in bewegen, de verschillende organisatievormen, de manier van speluitleg, de materiaalkeuze en de motorische ontwikkeling van het jonge kind.

Doelgroep

Beweegkriebels is een training voor groepsleiding van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en naschoolse opvang werkend met kinderen van 0 tot 4 jaar.

Doel

De training leert de deelnemers om een speels beweegaanbod dat past bij de leeftijd en de belevingswereld van kinderen van 0 tot 4 jaar op te zetten, uit te voeren en te begeleiden.

Inhoud

1. Spelbeleving
2. Speluitleg
3. geleid en vrij spel
4. Bewegen op muziek
5. Kleine spelletjes
6. Spelen met “Speelkriebels voor kleuters”
7. Spelen met andersoortig materiaal; spelen is ontdekken
    (linten, hoepels, bierviltjes, parachute, knijpers, kranten)
8. Spelontwerp/thematisch werken
9. Ouderavond bewegen met 0-4 jarigen

Opzet training
De complete training bestaat uit 7 dagdelen van 2,5 uur. De training is opgebouwd uit vier bijeenkomsten voor de groepsleiding zonder kinderen, twee bijeenkomsten met kinderen tijdens de reguliere lessen en een ouderavond. Aan de training kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen. Na het succesvol doorlopen van de training ontvangen de deelnemers een certificaat.

Sportservice Noord-Holland biedt ook de mogelijkheid om slechts enkele thema’s af te nemen. Hierbij geldt de voorwaarde dat tenminste de thema’s 1 en 2 worden afgenomen. Spelbeleving en de manier van speluitleg bepalen gezamenlijk het succes van de activiteit.