Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

Omschrijving

 Het NASB brengt te-weinig-actieven meer en structureel in beweging. Om gezondheidswinst te bereiken wil VWS met de NASB-impuls de komende jaren mensen stimuleren meer te gaan bewegen. VWS stelt met deze impuls subsidie beschikbaar aan gemeenten, biedt advies en deskundigheidsbevordering en levert inzicht in effectieve interventies. Hierdoor worden gemeenten in staat gesteld om samen met lokale partners en advies van provinciale sportservicebureau’s snel aan de slag te gaan. In Noord-Holland geeft Sportservice Noord-Holland in samenwerking met het NISB, GGD’s en gemeenten uitvoering aan het NASB-beleid.

Doelgroep

Alle te-weinig-actieve burgers in Nederland.

Doel

De NASB-impuls moet leiden tot:

  • het terugdringen van bewegingsarmoede bij vooral te weinig actieve burgers;
  • de vermindering van overgewicht onder de Nederlandse bevolking;
  • het terugdringen van andere gezondheidsproblemen als diabetes, hart- en vaatziekten en depressie.
     
Inhoud

Gemeenten hebben op lokaal niveau de regie om te-weinig-actieve burgers te verleiden meer te gaan bewegen en zodoende een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen. Het belangrijkste middel binnen NASB om bewegingsarmoede terug te dringen is het inzetten van kansrijke, succesvolle en effectieve beweeginterventies. Met deze interventies worden te-weinig-actieven (mensen die de beweegnorm niet halen) over de streep getrokken om te gaan bewegen. Het is de bedoeling dat verschillende beweeginterventies worden uitgevoerd en dat deze worden ingebed in het lokaal gezondheidsbeleid. Daarnaast moet er een beweegvriendelijke omgeving gecreëerd worden.

Looptijd

Medio 2008 – medio 2014.

Extra informatie

Het budget van NASB is niet toereikend om alle gemeente te kunnen financieren, vandaar dat het wordt uitgekeerd aan de gemeenten met de grootste gezondheidsachterstanden. Wel krijgen alle gemeenten die de te-weinig-actieven in beweging willen brengen de mogelijkheid om gebruik te maken van het NASB-basispakket. Dit pakket bestaat uit: kennis, informatie, materialen en de mogelijkheid om een adviesgesprek met een NASB-adviseur aan te gaan.

Interessante links:
www.nasb.nl: informatie over NASB-interventies, de NASB-gemeentecheck, ondersteuning en het laatste nieuws.
www.sport.nl/nasb: informatie over de setting sport (aanbod sportbonden).

Downloads:
Brochure aanbod sportbonden
FAQ’s impuls NASB

Meer informatie

Francis Heijneker
023-531 94 75