Bewegingsconsulenten

Omschrijving

De bewegingsconsulent is een vakleerkracht bewegingsonderwijs met extra taken op het gebied van sport en bewegen. De bewegingsconsulent geeft bewegingsles binnen de scholen en verzorgt indien gewenst de Motorische Remedial Teaching. Door de bewegingsconsulent ook in te zetten bij sportstimuleringsprojecten in de wijk ontstaat een natuurlijke combinatie buurt, onderwijs en sport.

Doelgroep

Voor jeugd tot 4 tot en met 12 jaar (basisschool)

Doel
  • Kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs
  • Terugdringen bewegingsarmoede van jeugd
     
Inhoud

Leerkrachten, die afgestudeerd zijn aan de Pabo, mogen niet langer zonder een aanvullende opleiding de lessen bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8 geven. Het is mogelijk deze lessen te laten verzorgen door een in dit vak gespecialiseerde bewegingsconsulent, in dienst van Sportservice Noord-Holland. Voor het basisonderwijs en gemeenten zijn er de volgende voordelen:

  • scholen hoeven bewegingsconsulenten geen aanstelling te bieden
  • financieel zijn de scholen maar deels verantwoordelijk voor de bewegingsconsulenten
  • laagdrempelige manier om bewegingsonderwijs en schoolsport een impuls te geven
  • een inhoudelijke verbinding tussen de binnen- en buitenschoolse sport- en bewegingsactiviteiten.
Looptijd

Structureel

Extra informatie

Den Helder heeft al sinds 2000 bewegingsconsulenten in dienst bij Sportservice Den Helder. Dit succesvolle concept wordt inmiddels in meerdere gemeenten in Noord-Holland toegepast.