Sportdeelname onderzoek

Omschrijving

Hoeveel mensen zijn in uw gemeente sportief actief? Zijn uw sportstimuleringsprojecten effectief en worden alle doelgroepen bereikt? Het antwoord op deze vragen krijgt u via een sportdeelname onderzoek. Sportservice Noord-Holland kan zo’n onderzoek voor u houden volgens  landelijke richtlijnen. 

Doelgroep

Gemeenten die graag meer te weten komen over hun sportaanbod voor ouderen.

Inhoud

Het onderzoek is gebaseerd op de landelijk vastgestelde Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). De RSO is een standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname. Het model is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van VWS en in samenspraak met een groot aantal landelijke organisaties (o.a. CBS, LC, NISB en NOC*NSF) en gemeenten. Conform de RSO worden binnen het Sportdeelname Onderzoek een aantal aspecten gestandaardiseerd, zoals:

  • de definitie van sport
  • de introductie van het onderzoek bij de respondenten
  • de uitvoering van het onderzoek
  • de vragenlijst
  • de presentatie van de resultaten

Hierdoor is de betrouwbaarheid gewaarborgd en is het mogelijk om een vergelijking te maken met Sportdeelname Onderzoeken in andere gemeenten.
Uiteraard is het mogelijk het Sportdeelname Onderzoek te laten aansluiten bij uw specifieke wensen en behoeften. Het onderzoek biedt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om vragen te stellen over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, accommodatiegebruik of de bekendheid van en deelname aan sportstimuleringsactiviteiten. Tevens kan het onderzoek inzicht verschaffen in de mate waarin jongeren, volwassen en/of ouderen aan de Nederlandse Norm Gezondheid en Bewegen (NNGB) voldoen.
 

Looptijd

De looptijd van het onderzoek is enkele maanden.

Meer informatie

Linda Schouten
023-205 50 21