Recreatief spel en bewegen

De cursus 'Recreatief Spel en Bewegen' voor activiteitenbegeleiders en verzorgenden, werkzaam in woonzorgcentra, verpleeghuizen, bij de dagopvang en ontmoetingscentra. De cursus is bedoeld voor hen die gemotiveerd zijn om bewegingsactiviteiten aan te bieden, omdat zij:

  • zich ervan bewust zijn dat bewegen een positief effect heeft op het vertragen van het dementieproces en tevens een positief effect heeft op het (mentaal en lichamelijk) welbevinden.
  • zelf actief zijn en plezier hebben in sport en / of bewegen
  • ook ouderen graag in beweging willen brengen
  • inzien dat bewegingsactiviteiten deel uitmaken van een zinvolle en inspirerende dagbesteding van steeds ouder wordende bewoners en / of cliënten van de dagbehandeling.

Deelnemers aan deze cursus leren diverse spelen aanbieden en ermee variëren. Tevens wordt geleerd deze zo aan te passen, dat ze ook aan tafel te realiseren zijn. Gewerkt wordt met allerlei verschillend materiaal, en steeds wordt gekeken naar welke vaardigheden er nodig zijn om spelplezier te kunnen ervaren. Ook het oefenen van de vaardigheden gebeurt op een speelse manier. Uitgangspunt is op een aansprekende manier te zoeken naar de mogelijkheden die ouderen - hoe weinig soms ook - nog wèl hebben. Plezier in bewegen staat voorop.
Hetgeen aangeboden wordt in de cursus kan direct in de eigen groep wordt toegepast. Dit betekent dat thuis opdrachten worden uitgewerkt en dat er tijd besteed wordt aan voorbereiden en oefenen.
De docent zal ingaan op de ervaringen van de cursisten in de praktijk en tips meegeven voor oplossingen in de eigen werksituatie van de deelnemers. Een van de werkvormen in de cursus is het geven van onderlinge instructie aan medecursisten.

Eindtermen
De cursisten kunnen na de module:

  • Bewegingsspel aanbieden, aanpassen en variëren
  • Op een speelse manier vaardigheden oefenen die nodig zijn om het spel te kunnen spelen
  • Een bewegingsactiviteit ‘aan tafel’ leiden
  • Eenvoudige bewegingsvormen op muziek aanbieden

Ervaringen
'Gelukkig is inmiddels iedereen doordrongen van het belang van bewegen. Zomaar iets doen is echter geen optie. Ik vind een basis van theoretische- en praktische kennis noodzakelijk om op een verantwoorde en motiverende manier met cliënten te gaan bewegen. Ik waardeer het zeer dat Pieter van Foreest werknemers schoolt op dit gebied'.

cursist van Pieter van Foreest, tevens verbonden aan Alzheimer Nederland afdeling DWO

Certificaat
Na het volgen van 80% van de cursusuren en het maken / uitvoeren van de huiswerkopdrachten ontvangen de deelnemers het certificaat van Sportservice.

Overige gegevens
De docenten die bij de scholingsactiviteiten zijn betrokken hebben veel ervaring met zowel het leiden van bewegingsactiviteiten, als met het geven van cursussen en workshops voor activiteitenbegeleiding en verzorgenden.

Kosten
De kosten om aan deze cursus deel te nemen zijn € 420,- inclusief cursusmateriaal (excl. BTW) per persoon. Wilt u de cursus in company, dan zijn de kosten € 3.800 (excl. BTW) inclusief cursusmateriaal.

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze cursus of wilt u zich aanmelden neem dan contact op met Ina van der Sar, telefoon 0174 - 244 940.