Basiscursus Zittend dansen

Plezier beleven aan bewegen? Dat kan met Zittend Dansen!
Deelnemers genieten van de muziek en ze worden uitgedaagd te bewegen. De dansen doen een appèl op de bewegingsmogelijkheden van de deelnemers zoals: coördinatie, vaardigheid en ontspanning. Dansen versterkt het gevoel van samenzijn en het samen in beweging zijn. Zittend Dansen met bewoners van zorgcentra en bezoekers van dagopvangprojecten geeft bewegingsplezier voor deelnemers én lesgevers!
De basiscursus 'Zittend Dansen' is bedoeld voor activiteitenbegeleiding en vrijwilligers die willen ervaren wat ouderen aan zitdansen kunnen beleven en hoe Zittend Dansen kan worden ingepast in het recreatieve (bewegings)aanbod in woonzorgcentra en verpleeghuizen. In huiskamergroepen en dagopvangprojecten is zitdansen een gewilde activiteit.


Inhoud
• aanleren dansrepertoire, een basispakket van een 20-tal eenvoudige zitdansen
• dansbeschrijvingen lezen van de dansen uit het basispakket
• eenvoudige muziekkennis en muziekbeleving
• didactiek en dansleiding Zittend Dansen
• aanpassen en variëren van zitdansen
• aanpassingen ten behoeve van functiebeperkingen in fysiek en psychosociaal opzicht
• zitdansen en thematisch werken

Vanaf de eerste bijeenkomst kan het geleerde in de eigen werksituatie worden toegepast. De cursusuren zijn zeer praktijk gericht. Wel moet rekening worden gehouden met tijd die nodig is om de in de cursus geleerde dansen, zelf te oefenen. Ook enkele huiswerkopdrachten horen bij de cursus.
Het is belangrijk om nog tijdens de cursus in de eigen werksituatie daadwerkelijk uit te proberen wat geleerd is. De docent kan dan op de ervaringen ingaan. Waar nodig kan aan bepaalde onderwerpen extra aandacht gegeven worden. Ook helpt de docent met het bedenken van oplossingen voor de specifieke werksituaties van de cursisten.

Eindtermen, didactiek en praktijk lesgeven
De cursisten kunnen na de cursus:
• de aangeboden dansen zelf dansen met gerichtheid op dansbeleving en groepsgevoel
• de dansbeschrijvingen van de aangeleerde dansen teruglezen
• de dansen leren aan intramurale groepen en aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers waar zij mee werken
• de theoretische kennis vertalen naar het handelen in de praktijk

Certificaat
Na het volgen van 80% van de cursusuren en het maken van de huiswerkopdrachten ontvangt de deelnemer een certificaat.

Overige gegevens
De docenten die bij onze scholingsactiviteiten zijn betrokken, hebben veel ervaring. Dit geldt zowel voor het leiden van de bewegingsactiviteiten in de ouderenzorg als voor het uitvoeren van cursussen en workshops voor Activiteitenbegeleiding. Uit evaluaties van eerder door ons georganiseerde cursussen Recreatief Spel en Bewegen en Zittend Dansen, weten we dat het een meerwaarde heeft als de cursus samen met een collega wordt gevolgd. Dan kan immers ook samen, in de eigen werksituatie, worden geoefend en de activiteit kan in samenwerking worden opgezet. Bovendien is de kans dan groter, de activiteit structureel in te bedden.

Voor wie
Activiteitenbegeleiding in de ouderenzorg, of werkend als zodanig.

Duur
8 avonden, totaal 25 cursusuren. Incompany is ook mogelijk, urenverdeling dan ook mogelijk in overleg. Bijvoorbeeld is een verdeling te maken van 6 keer 4 uur (op vaste uren overdag) of op 4 zaterdagen.

Kosten
€ 420,- inclusief cursusboek, dansbeschrijvingen, en muziek op CD.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ina van der Sar, telefoon 0174-244940. Te bereiken op maandagmiddag, dinsdag en woensdag