Sport Lokaal Samen

Omschrijving

Lokale initiatieven binnen in de gemeente op het gebied van onderwijs en sport stimuleren en niet laten verdwijnen omdat regelingen ophouden, subsidies stoppen of omdat die enthousiaste vrijwilliger ermee ophoudt... ‘Sport Lokaal Samen’ biedt uitkomst!


Sport Lokaal Samen is een deelproject van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Hierin hebben de volgende landelijke organisaties een rol: KVLO, NISB, NOC*NSF, PO-raad, VO-raad, MBO-raad en onderzoeks- en adviesbureau Oberon. Een netwerk opzetten, een bestaand lokaal netwerk versterken of structureel vormgeven is één van de doelstellingen van het ondersteuningsproject ‘Sport Lokaal Samen’ dat door Vereniging Sport en Gemeenten wordt uitgevoerd.
 

Doelgroep

De doelgroep waar ‘Sport Lokaal Samen’ zich op richt, wordt gevormd door lokale kernpartners: gemeente, sportaanbieders, schoolbesturen en scholen voor primair, voortgezet en mbo-onderwijs. Met de gemeente als belangrijke katalysator en regisseur bij lokale netwerkvorming en als belangrijke taak de partners betrokken en enthousiast te houden.

Doel

Tot 2012 lopen landelijk binnen 40 gemeenten trajecten om integratie van beleid en activiteiten op het gebied van sport, bewegen, onderwijs en eventueel ook welzijn te bewerkstelligen, waarbij de activiteiten structureel zijn en het beleid bestuurlijk verankerd is bij deze kernpartners.

Inhoud

Per ondersteund netwerk is er een budget beschikbaar, bestaande uit een ondersteuningsbudget en een werkbudget.

Looptijd

In september 2010 zijn 19 gemeenten gestart in de 1e tranche en in april 2011 zijn 21 gemeenten gestart in de 2e (en tevens laatste) tranche.
In Noord-Holland zijn de gemeenten Heerhugowaard, Haarlemmermeer, Haarlem en Amsterdam uitverkoren voor de 1e tranche. Deze tranche loopt tot en met juli 2011.
Voor de tweede tranche zijn drie gemeenten uit Noord-Holland geselecteerd: Heemstede, Den Helder en Hilversum. Deze tranche loopt tot en met januari 2012.

Extra informatie

De gemeenten Heerhugowaard, Haarlemmermeer, Heemstede, Den Helder en Hilversum worden gedurende het traject ondersteund door een adviseur van Sportservice Noord-Holland.